Kyrie Irving z veliko donacijo v boju proti vsem oblikam sovraštva in zatiranja

Irving je doniral 500.000 dolarjev za namen boja proti sovraštvu. Nasprotuje vsem oblikam sovraštva in zatiranja. Zvezdnik Netsov in skupina v boju proti vsem oblikam sovraštva sta podala skupno izjavo, v kateri sta napovedala vse donacije. Kyrie je povedal: “nasprotujem vsem oblikam sovraštva in zatiranja in se močno zavzemam za skupnosti, ki so vsak dan marginalizirane in pod vplivom. Zavedam se tudi negativnega vpliva mojega položaja na judovsko skupnost in prevzemam vso odgovornost. Ne verjamem, da je vse, kar je bilo povedano v dokumentarnem filmu res, ali da odraža mojo…